Skrota bilen?

När du skrotar bilen hos genomgår bilen alltid miljömässigt riktig hantering där allt farligt avfall samlas in och destrueras, användbara delar återanvänds och resten återvinns till minst lagstadgade 95%.
Bättre, effektivare och miljöriktigare kan det inte göras.
Kom till oss med bilen, men glöm inte ta med det senaste gula reg beviset (nr 2) och legitimation så fixar vi resten.

Till alla som väljer att skrota bilen på MärkesDemo Helsingborg betalar vi ut ersättning. Kontakta oss för mer information.